Kontinuitetsskogsbruk kursverksamhet

Om god ekonomi handlar om hur vi långsiktigt hushållar med skogen som resurs är slutsatserna efter många års skogsbrukande inte bara dåliga ekologiska och sociala resultat utan även dåliga ekonomiska resultat med röda siffror. I Sverige är plantageskogsbruket fortfarande rådande, men många verksamma skogsägare och andra naturintresserade är överens om att alternativ behövs.

Jag – Sven och min bror Erik Uhlås – tillhör en i en lång rad av generationer i vår släkt som levt av jorden och skogen. Vi är uppväxta på en bondgård i skogsbygden och där har vi sedan ungdomsåren, på 1980-talet, praktiserat hyggesfritt skogsbruk. Vår farfar och farmor tänkte gärna själva. Trots kalhyggesbrukets totala dominans tyckte de och senare våra föräldrar att hugga utan hygge var ett sundare sätt att ta ut räntan av skogen och samtidigt ha den kvar. Den outtalade filosofin har hela tiden varit att göra minsta möjliga ingrepp till låg kostnad och för bästa möjliga ekonomiska netto. Det handlar egentligen bara om sunt skogsförnuft.

Vi ville dra vårt strå till stacken för att sprida det uthålliga hyggesfria skogsbruket där miljöhänsyn är regel och inte undantag. Hyggesfritt skogsbruk är egentligen ingenting nytt, bara någonting som många glömt. Skogsbönder har i generationer valt träden på ärvd kunskap och intuition. Ett skogsbruk baserat på skikt- och blandskogsgynnande gallringar som direkt och på sikt skapar både högre ekonomiska värden och betydligt fler nyttigheter utan kalhyggen var och är för oss möjligt för flera att uppnå.

Sagt och gjort startade vi och genomförde under 5 år skogskurser, föreläsningar och rådgivningar som involverade och berörde 1 000-tals skogsentusiaster. Läs mer om vad andra säger om våra kurser.

Vårt skogliga engagemang fortsätter men nu endast med fokus på att förvalta våra egna skogar. Om du trycker på plusen nedan kan du läsa mer om vad andra skriver om våra skogliga insatser och vill du läsa lite mer om oss som skogsägare, om hur det praktiskt går till och vad vi menar med sunt skogsförnuft är du välkommen att läsa mer här.

Önskar ni hjälp med några av de tjänster som vi tidigare erbjöd så rekommenderar vi en kontakt med Naturkulturförmedlingen.

Tidningen Svea Jord & Skog och Henrik Östensson gjorde reportaget: ”De har valt att bruka skogen utan kalhyggen”. Publicerades 2014.

Dalarnas Tidningar och Hans Olander gjorde hemma hos resportaget “Hyggesfritt skogsbruk skapar balans” från vår fäbodskog i Orsa november 2013.

Tidningen Skogen och Bengt Ek var med på en heldagskurs i hyggesfritt skogsbruk en oktoberdag 2013 tillsammans med bland annat flera av Stockholm kommunernas skogsförvaltare. Här kan ni läsa om hur ”Sven visar vägen till hyggesfritt”.

Dala-Demokratens Bengt Oldhammer besökte oss på Bockgården och skrev om våra skogskurser: ”Kurs om hyggesfritt i Rättvik”, publicerad den 6 september 2012.

Dala-Demokratens Bengt Oldhammer besökte oss på Bockgården och skriv om hur vi ifrågasätter dagens kalhyggesbruk: ”Det går ändra skogsbruket om vi vill”, publicerad den 6 september 2012.

Falukurirens Katarina Cham besökte oss i skogen och skrev om fördelarna med hyggesfritt skogsbruk: ”Skogsägare har tappat kollen”, publicerad den 30 augusti 2012.

Upplands Nyheter och Rose-Marie Eriksson gjorde reportaget: ”Bröderna Uhlås satsar på ett sunt skogsbruk” som publicerades 1 juni 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.